Opsigelse

 

Opsigelse af medlemskab skal være skriftlig og afleveres til hovedbestyrelsen senest d. 1. i den måned man ønsker at udtræde. Opsigelsen vil træde i kraft fra efterfølgende måned.

 

Ved fratrædelse ophører medlemskabet, evt. forud indbetalt kontingent vil ikke blive tilbagebetalt ved udtrædelse.

 

Ønsker du at fortsætte dit medlemskab ved overgang til pension eller efterløn, skal du tilmelde dig på "Tilmeldingsblanket". 

 

Send din opsigelse til personaleforeningen@holstebro.dk - husk at skrive dit cpr. og arbejdssted.

Holstebro kommune