Medlemsskab af Personaleforeningen ved Holstebro Kommune

 

Som medlem kan optages:

 

Alle ansatte ved Holstebro Kommune.

 Alle ansatte ved Holstebro Kommune samt tidligere ansatte, som er gået på pension/efterløn direkte fra deres ansættelse ved Holstebro Kommune.

Alle ansatte ved selvejende institutioner og puljeinstitutioner med hvem Holstebro Kommune har indgået driftsoverenskomst.

 

Medlemsskabet koster kun 15 kr. om måneden, og trækkes direkte via lønafregning.

 

Medlemskab giver mulighed for deltagelse af ledsager og børn i visse af foreningens arrangementer.

 

Opsigelse af medlemskab skal være skriftlig og afleveres til hovedbestyrelsen senest d. 1. i den måned man ønsker at udtræde. Opsigelsen vil træde i kraft fra efterfølgende måned.

 

Ved fratrædelse ophører medlemskabet ved fratrædelsen, evt. forud indbetalt kontingent vil ikke blive tilbagebetalt ved udtrædelse.

 

Ved overgang til pension eller efterløn kan medlemskabet opretholdes, såfremt der er indsendt ny indmeldelse.

 

 

Indmeldelse 

 

 

Navn  
Adresse  
Postnr. og by  
Fødselsdag  
E-mail  
Gentag email  
Telefon  
Afdeling  
  
  
  

Tilmeld nyhedsbrev

 
 

Kategorier
  •  

 
Holstebro kommune