Kunstudvalget

 

Kunstudvalget består af: 

  • Lisbeth Malgaard (formand)
  • Gitte Pedersen (kasserer)
  • Inger T. Andersen (sekretær)
  • Gitte Hebsgaard
  • Helle Grønkjær
  • Ann Hinrichsen
  • Maibritt Nielsen

Suppleanter:

  • Vakant

Udstillinger og indkøb
Kunstudvalget sørger for, at der er skiftende udstillinger i Rådhusets kantine og vi køber normalt værker af de enkelte udstillere. De indkøbte billeder kan herefter lånes af personaleforeningens medlemmer til ophængning på de ansattes kontorer. Billeder udlånes til medlemmer ansat i administrative enheder med mere end 50 ansatte. Der er specialaftale med Borregårdsvej.


Udlån
Du kan henvende dig til Inger T. Andersen, Borgmesterkontoret, der skriver dig på venteliste og har en liste over ledig kunst.


Du kan låne max. 2 billeder til dit kontor. Du har ansvaret for billedet, og flytter du kontor skal du tage dit billede med eller alternativt aflevere det til kunstforeningen. Forlader du arbejdspladsen (fraflytning, pensionering eller lign.) skal billeder altid afleveres til Inger T. Andersen, Borgmesterkontoret til genudlån.


Du skal kvittere for lån af billede og det er dit ansvar. Husk at give besked til Personaleforeningen@holstebro.dk - kunstudvalget hvis du flytter kontor.
 

Udflugter, malerkurser m.v.
Kunstudvalget arrangerer hvert år en kunstudflugt, malekurser, galleribesøg, foredrag m.m.
 

Holstebro kommune